Miljö

Inköpsrutin

Inköpsansvarig.
Huvudansvarig för inköpen på LMA är Robert Slättmyr. Med delegerat ansvar sköter Hannes Slättmyr uppdatering av leverantörslistor samt bistår vid förändringar av desamma.

Inköp.
Vid alla inköp till LMA där priserna är lika, ska det minst miljöbelastande alternativet/varan väljas. Där priset är högre för en miljömässigt bättre vara får huvudansvarig besluta från fall till fall beroende på prisskillnadens storlek.
Miljön ska väga tyngre än priset om det är ekonomiskt bärbart.
Vi ska i första hand försöka samarbeta med leverantörer och entreprenörer som har någon form av redovisat miljöledningssystem
Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)