Miljö

Vi blev miljödiplomerade första gången 2007-12-10.
Vi fick första diplomet 12/1-08. Omdiplomering sker löpande varje år. Senast godkända diplomering gjordes i mars 2013.
Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)