Bad & Sjö

Matrialleveranser

Vi transporterar bla sand till badstränderna där det inte går att komma till med lastbil.På denna bild levererar vi 10 ton mursand av totalt 70 ton till Drängseredsbadet våren -07.

Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)