Övr Entrep

Elljusspår

Härskogens elljusspår.-04
Läggning av nytt bär/slitlager på hela elljusspåret. 500 ton 0-18 och 400 ton 0-5. Entreprenaden gjordes tillsammans med Bear Company.
Sjöviks elljusspår.-05
Läggning av nytt slitlager på halva spåret hösten -05. 150 ton kross 0-5 spreds och jämnades med sladd.
Härskogens 5:a.-07
300ton bärlager, 500ton 0-16 kross samt 400 ton 0-4 kross lastade vi samt transporterade ut och spred på 5,an med vår nya traktor och Bigabvagn.
Hela spåret sladdades och röjdes också. LEAB monterade elljus.
Gråbos elljusspår-07
450 ton 0-4 kross spred vi samt sladdade jämnt under November
Riddarsten elljusspår i Lerum-08
Spåret kantskars och diken rensades. 400 ton 0-5 kross spreds och hyvlades av oss.
Riddarsten, Härskogen, Smalasjöns, Drängseredsspåret -08
Alla dessa spår fick nya motionsredskap av modernt snitt.
De gamla rötna och farliga kreosotstolparna som varit så uppskattade gick till destruktion efter 35 år i bruk.
Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)