Vinterarbeten

Under vintern snöröjer och halkbekämpar vi med våra traktorer. Vi har ett stort antal objekt åt Lerums Kommun. Vi har också utarbetat speciell metod och utrustning för att kunna ploga på lösa grusplaner. Vi har samtliga fotbollsföreningar i Lerum som uppdragsgivare.

Här plogar Steve Rydsbergplanen med vår Valtra 6350(som byttes våren 2007 mot mf 7475 DynaVT) med specialplog vintern -07..
Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)