Grönytor

Djupluftning

Djupluftning med egen Verti-Drain och inhyrd Verti Quake utföres.

Här på Stenkullens IP maj -08..

Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)