Grönytor

Rotorklippning

Ytor som inte klipps så ofta använder vi vår Jacobsen HR5111 rotorklippare till.

Här klipps Hede bollplan av Jörgen sommaren -05.
Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)