Övr Entrep

Schaktarbeten

Schaktarbeten utföres i samarbete med. Bear Company

2010-11 byggde vi 2 km ridväg nere i Götebo mellan Hulan och Jonsered

2012 bygger vi 2,3 km ridvägar vid Laggans väg-Haråsvägen-Timmeråsvägen

2015 byggde vi 1 km gångväg som binder ihop vägarna vi långa Stamsjön

2015 byggde vi 500 m ridväg i Aspenäs/Goråsområdet

2016 byggde vi 400 m ridväg i Aspenäs/Goråsområdet
Lerums Mark & Anläggnings AB (LMA)